Adalı İnşaat Prefabrik Çelik Evler Yapı Çeliği

YAPI ÇELİĞİ

Çelik Malzeme Kullanımının Sağladığı Avantajlar;

Mimari açıdan üstünlükler 

 • Diğer malzemelerle geçilemeyecek büyük açıklıklar, çelik malzeme kullanılarak geçilebilir.
 • Taşıyıcı sistem elemanlarının inceliği ve geniş açıklıkların geçilmesi nedeniyle mekandan tasarruf sağlar.
 • Yapıda,büyütme veya tadilat yapılmak istendiğinde kolaylıkla yapılabilir. 
 • Çok çeşitli birleşim tekniği sayesinde istenilen geometri ve formda yapı yapılabilir.
 • Mekanik ve elektrik tesisat kanalları kirişlerde açılan boşluklardan geçirilebilir, bu şekilde kat yüksekliğinden kayıp verilmez.

Taşıyıcı sistem yönünden üstünlükleri 

 • Yüksekmukavemetli bir malzeme olup öz ağırlığının taşıdığı yüke oranı çok düşüktür, bu da yapıda hafiflik getirmektedir.
 • Depreme karşı daha iyi performans gösterirler
 • Çelik yapıların ağırlıkları betonarme yapılara göre % 50 dahaaz olması nedeniyle zayıf zeminlerde çelik yapı yapılması tercih nedenidir. 

 

 Uygulama ve inşaat açısından üstünlükleri

 • Serbest biçimler oluşturabilme potansiyeli yüksek bir malzemedir. Tasarımda hayal gücünü zorlayabilirsiniz.
 • Çelik yapılar çok daha kolay bir şekilde genişletilebilmektedir.
 • Mekândan tasarruf edebilir ve esnekliği yüksektir.
 • Çelik yapı uygulama projelerinde inşaat süresi kısa tutulabilir.
 • Daha az materyalle daha çok iş halledilebilir.
 • Malzemekalitesi üretici tarafından garanti edilir.
 • İmalatı hava ve şantiye koşullarından etkilenmediğinden, üretim atölye ortamında yapıldığı için büyük ölçüde zaman tasarrufu ve kalite üstünlüğü sağlanır. 
 • Montajı kısa sürede yapılabilir.
 • Çelik bir yapı sökülerek elemanları başka bir yerde aynı amaçla veya daha değişik bir amaçla kullanılabilir. 

Uygulama Alanları

Yapısal çelik, endüstriyel tesisler yanında aşağıda sıralanan birçok yapı türünün taşıyıcı sistemi için kullanılabilir. Sökülüp takılabilme özelliği sayesinde depo, endüstriyel yapılar, fabrikalar, atölyeler gibi yerlerde öncelikli olarak tercih edilebilir.

 • Fabrikalar
 • Endüstriyel Yapılar
 • Depolar
 • Hastaneler
 • Asma Katlar
 •  İş merkezleri
 •  Alışveriş merkezleri
 •  Terminal binaları
 •  Okullar
 •  Konutlar
 •  Otoparklar 
 •  Spor ve sergi salonları
 •  Stadyumlar

Çelik yapıların tümünde sıcakta haddelenmiş profiller kullanılabildiği gibi, hafif yapı çeliği olarak adlandırılan soğukta şekil verilmiş ince cidarlı profillerin kullanımı oldukça yaygındır. Sıcakta haddelenmiş profillerin ebatları standart ve belirli sayıda iken, soğukta şekil verilmiş profiller istenilen ebatlarda üretilebilmektedir. Ayrıca ağırlıkları çok daha az olduğundan montajı çok daha kolay ve kısa sürede olmaktadır. Ayrıca bu profiller kullanıldığında yapı taşıyıcı sistemi duvar panelleri halinde fabrikada üretilebilmekte ve şantiyede çelik kolon kiriş birleşimi şeklinde değil, duvar panellerinin birleştirilmesiyle çok daha kısa sürede ve stabil bir yapı oluşturmak mümkün olmaktadır

Dünyada gelişmiş ülkelerde yapısal çeliğin %30 ile % 55 ler arasında değişen kullanım oranı, ülkemizde de gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde kullanım yüzdesinin az olmasında ilk nedenler malzeme çeşitliğinin ve imalatı yapacak tekniğe sahip yeterli sayıda üreticinin olmayışıdır. Adalı İnşaat Taahhüt Makine San. Ve Tic. A.Ş. 1985’den bu yana kendini Çelik Yapı imalatı konusunda sürekli geliştirmekte, gelişen teknolojileri takip etmekte ve yenilikçi vizyonu ile sektörde ki yerini her geçen gün daha üstlere taşımaktadır.